ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมมรกตงานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
ตั้งแต่  20 ต.ค. 2560   เวลา 10.00 น.
ถึง      20 ต.ค. 2560   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุม คกก.บริหาร (ประจำเดือน ตุลาคม 2560)
ตั้งแต่  20 ต.ค. 2560   เวลา 13.00 น.
ถึง      20 ต.ค. 2560   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพทายโณงเรียน พ่อ แม่
ตั้งแต่  30 ต.ค. 2560   เวลา 08.00 น.
ถึง      30 ต.ค. 2560   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  30 ต.ค. 2560   เวลา 13.00 น.
ถึง      30 ต.ค. 2560   เวลา 15.00 น.
  
(ทั้งหมด 145 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 152 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา