ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมบุษราคัมการดูแลผู้ป่วย CND
ตั้งแต่  24 ส.ค. 2560   เวลา 13.00 น.
ถึง      24 ส.ค. 2560   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพทายโรงเรียนพ่อ แม่
ตั้งแต่  28 ส.ค. 2560   เวลา 08.00 น.
ถึง      28 ส.ค. 2560   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงาม M club
ตั้งแต่  28 ส.ค. 2560   เวลา 13.00 น.
ถึง      28 ส.ค. 2560   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการ
ตั้งแต่  28 ส.ค. 2560   เวลา 15.00 น.
ถึง      28 ส.ค. 2560   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประเมินผลงาน 9 เดือน
ตั้งแต่  29 ส.ค. 2560   เวลา 09.00 น.
ถึง      29 ส.ค. 2560   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 108 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 59 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา