สธ. วอนคนไทยอย่าเมินหลัก “สวม - ห่าง - ล้าง” เกราะเหล็กป้องกันโควิด 19 ระยะยาว

           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ยึดหลักสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ สร้างเกราะป้องกันให้กับตนเอง พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการทำความสะอาดส้วมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ตลอดจนยังคงให้ผู้ใช้บริการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ทุกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

ห้องประชุมบุษราคัมประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
ตั้งแต่  2 ธ.ค. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      2 ธ.ค. 2563   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมUpdate Orthopedic Case
ตั้งแต่  25 พ.ย. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      25 พ.ย. 2563   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามCOP วิชาการ เรื่อง IV Adniture in TPHCP HOSPITAL
ตั้งแต่  18 พ.ย. 2563   เวลา 13.30 น.
ถึง      18 พ.ย. 2563   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมUpdate Orthopedic Case
ตั้งแต่  11 พ.ย. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      11 พ.ย. 2563   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุม PCT OBS
ตั้งแต่  10 พ.ย. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      10 พ.ย. 2563   เวลา 15.00 น.
  
(ทั้งหมด 777 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 891 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา