ห้องประชุมเพชรงามการจัดบริการเฉพาะคลีนิทโรคหอบหืด และ ถุงลมโปงพอง
ตั้งแต่  29 มี.ค. 2564   เวลา 12.00 น.
ถึง      29 มี.ค. 2564   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อ.ตะพารหิน จ.พิจิตร
ตั้งแต่  11 มี.ค. 2564   เวลา 08.30 น.
ถึง      11 มี.ค. 2564   เวลา 15.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมอบรมเชิงปำิบัตการ อสม. แกนนำผู้ป่วยเบาหวาน
ตั้งแต่  10 มี.ค. 2564   เวลา 08.00 น.
ถึง      10 มี.ค. 2564   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีอบร HA นักศึกษแพทย์
ตั้งแต่  8 มี.ค. 2564   เวลา 13.00 น.
ถึง      8 มี.ค. 2564   เวลา 17.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามการพิจารณาความดีความชอบ
ตั้งแต่  8 มี.ค. 2564   เวลา 10.00 น.
ถึง      8 มี.ค. 2564   เวลา 16.30 น.
  
(ทั้งหมด 836 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 1038 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา