รู้จัก Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่คืออะไร ? พร้อมวิธีป้องกันไม่ให้ติดหรือกระจายให้ผู้อื่น

จากกรณีระบบคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรี ถูกโจมตีจาก Ransomware หรือ "ไวรัสเรียกค่าไถ่" ที่ทำการบล็อกข้อมูลทั้งหมดในระบบ แลกกับการจ่ายเงินค่าไถ่ ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้ได้เลย ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ห้องประชุมมรกตประชุมคืนข้อมูลให้กับภาคีเครื่อข่าย
ตั้งแต่  28 ก.ย. 2563   เวลา 08.30 น.
ถึง      28 ก.ย. 2563   เวลา 12.30 น.
ห้องประชุมเพชรงามปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่่ ปี 2563
ตั้งแต่  29 ก.ย. 2563   เวลา 08.00 น.
ถึง      29 ก.ย. 2563   เวลา 11.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมรับประทานอาหารร่วมกันฉันท์พี่น้อง
ตั้งแต่  29 ก.ย. 2563   เวลา 11.30 น.
ถึง      29 ก.ย. 2563   เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมมรกตจัดการมุทิตาจิต
ตั้งแต่  29 ก.ย. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      29 ก.ย. 2563   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 706 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 848 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา