ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมเพทายอบรม อสม แกนนำ โครงกามารดา ทารกคุณภาพ
ตั้งแต่  22 ม.ค. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      22 ม.ค. 2561   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุม คกก. CFO เครือค่าย
ตั้งแต่  22 ม.ค. 2561   เวลา 10.00 น.
ถึง      22 ม.ค. 2561   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุม คกก. HRD
ตั้งแต่  22 ม.ค. 2561   เวลา 14.00 น.
ถึง      22 ม.ค. 2561   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพชรงามจัดทำแผน ปี2561
ตั้งแต่  24 ม.ค. 2561   เวลา 09.00 น.
ถึง      24 ม.ค. 2561   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพชรงามจัดทำแผนปี 2561
ตั้งแต่  25 ม.ค. 2561   เวลา 09.00 น.
ถึง      25 ม.ค. 2561   เวลา 16.30 น.
  
(ทั้งหมด 201 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 182 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา