ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบฟีดห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมประจำเดือน
ตั้งแต่  31 มี.ค. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      31 มี.ค. 2563   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมจัดอบรมผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี ANC อสม. เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ตามโครงการ
ตั้งแต่  23 เม.ย. 2563   เวลา 08.30 น.
ถึง      23 เม.ย. 2563   เวลา 14.00 น.
  
(ทั้งหมด 613 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 817 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา