ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมเพชรงามรพ.สบ้าย้อยศีกษาดูงาน (สงขลา) ขอศึกษาดูงาน รพ.คุณธรรม (รุ่นที่ 1)
ตั้งแต่  26 ก.พ. 2561   เวลา 08.25 น.
ถึง      26 ก.พ. 2561   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่  27 ก.พ. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      27 ก.พ. 2561   เวลา 14.30 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  27 ก.พ. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      27 ก.พ. 2561   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพปากเด็กปฐมวัย
ตั้งแต่  28 ก.พ. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      28 ก.พ. 2561   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพปากเด็กปฐมวัย
ตั้งแต่  5 มี.ค. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      5 มี.ค. 2561   เวลา 16.30 น.
  
(ทั้งหมด 213 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 274 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา