ห้องประชุมเพชรงามConference TB.
ตั้งแต่  28 เม.ย. 2564   เวลา 13.30 น.
ถึง      28 เม.ย. 2564   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมโครงการชุมชนลดเสี่ยงโรคป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ด้วย 3 อ. 3ส.
ตั้งแต่  28 เม.ย. 2564   เวลา 08.00 น.
ถึง      28 เม.ย. 2564   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการ
ตั้งแต่  26 เม.ย. 2564   เวลา 13.00 น.
ถึง      26 เม.ย. 2564   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมโครงการชุมชนลดเสี่ยงโรคป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ด้วย 3 อ. 3ส.
ตั้งแต่  23 เม.ย. 2564   เวลา 08.30 น.
ถึง      23 เม.ย. 2564   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามแลกเปลี่ยนเรียนรู็ มารู้จัก NI (Nosocomial Infection) กันเถอะ
ตั้งแต่  22 เม.ย. 2564   เวลา 12.00 น.
ถึง      22 เม.ย. 2564   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 865 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 1045 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา