ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบฟีดห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  26 ส.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      26 ส.ค. 2562   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมมรกตประชุมแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่  26 ส.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      26 ส.ค. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมCOP ฟื้นฟูการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้อปฎิบัติการและค่าวิกฤติ ประจำปี 2562
ตั้งแต่  27 ส.ค. 2562   เวลา 13.30 น.
ถึง      27 ส.ค. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพชรงามประเมินผลงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่  28 ส.ค. 2562   เวลา 08.30 น.
ถึง      28 ส.ค. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพชรงามประสานCup
ตั้งแต่  29 ส.ค. 2562   เวลา 08.30 น.
ถึง      29 ส.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
  
(ทั้งหมด 462 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 580 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา