ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมมรกตทำอย่างไรให้มีความสุข
ตั้งแต่  23 ก.ค. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      23 ก.ค. 2561   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพทายประชุมแกนนำคนพิการอำเภอตะพานหิน
ตั้งแต่  23 ก.ค. 2561   เวลา 09.00 น.
ถึง      23 ก.ค. 2561   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  23 ก.ค. 2561   เวลา 12.00 น.
ถึง      23 ก.ค. 2561   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมรกตทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ตั้งแต่  31 ก.ค. 2561   เวลา 08.00 น.
ถึง      31 ก.ค. 2561   เวลา 15.00 น.
  
(ทั้งหมด 286 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 304 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา