ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือ โควิด-19 (COVID-19) จะยังไม่หยุด ทั้งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และก็กว้างขึ้นเรื่อย ๆ

ซึ่งแม้ว่าตอนนี้การแพร่ระบาด COVID-19 ในไทยจะอยู่ที่ระยะ แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีป้องกัน ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมาก ๆ และเมื่อถึงตอนนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าประเทศของเราจะรับมือได้ไหวแค่ไหน

ดังนั้นก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป เราอยากแนะนำให้เจ้าของธุรกิจและทุก ๆ คนป้องกันตัวเองกับคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีป้องกันเชื้อ COVID-19 ก็มี 12 ข้อด้วยกันดังนี้ :

อ่านเพิ่มเติม...

ห้องประชุมมรกตประชุมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) อำเภอตะพานหิน
ตั้งแต่  11 ส.ค. 2563   เวลา 13.30 น.
ถึง      11 ส.ค. 2563   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพชรงามPCT PED
ตั้งแต่  13 ส.ค. 2563   เวลา 14.00 น.
ถึง      13 ส.ค. 2563   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีconference เรื่อง Palliative Care และ Living will
ตั้งแต่  14 ส.ค. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      14 ส.ค. 2563   เวลา 15.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมประชุมเตรียมซักซ้อมรับการประเมิฯสายใยรักจาด รพร. รพ.สต ในเขต CUP และ รพ.ทับคล้อ
ตั้งแต่  17 ส.ค. 2563   เวลา 08.30 น.
ถึง      17 ส.ค. 2563   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุม
ตั้งแต่  18 ส.ค. 2563   เวลา 13.00 น.
ถึง      18 ส.ค. 2563   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 670 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 834 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา