ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมมรกตอบรมทีม SRRT
ตั้งแต่  24 พ.ค. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      24 พ.ค. 2561   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุมชซักซ้็อมแผนซิก้า(Zika)
ตั้งแต่  24 พ.ค. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      24 พ.ค. 2561   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุม PTC
ตั้งแต่  25 พ.ค. 2561   เวลา 14.00 น.
ถึง      25 พ.ค. 2561   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  28 พ.ค. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      28 พ.ค. 2561   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุม คกก.
ตั้งแต่  30 พ.ค. 2561   เวลา 13.30 น.
ถึง      30 พ.ค. 2561   เวลา 16.30 น.
  
(ทั้งหมด 242 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 287 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา