ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมเพทายโรงเรียนพ่อ แม่
ตั้งแต่  27 พ.ย. 2560   เวลา 08.00 น.
ถึง      27 พ.ย. 2560   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุมเขียนแบบประเมิณ HP
ตั้งแต่  27 พ.ย. 2560   เวลา 10.00 น.
ถึง      27 พ.ย. 2560   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมประจำเดือน
ตั้งแต่  27 พ.ย. 2560   เวลา 13.00 น.
ถึง      27 พ.ย. 2560   เวลา 15.00 น.
  
(ทั้งหมด 154 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา