•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

  •  บันทึกรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการผู้สูงอายุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์