• ประกาศยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ข่าวประกาศ

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์