สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ-กพ61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ-มค61

  •  บันทึกรายงานผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์การพิจารณาวัสดุทั่วไปตามแผนจัดซื้อปี 2561

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดฯและหลักเกณฑ์การพิจารณาพัสดุตามแผนจัดซื้อปี 2561

  •  บันทึกรายงานผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์การพิจารณายาเวชภัณฑ์ตามแผนจัดซื้อปี 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบฟีด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์