จัดซื้อจัดจ้าง-ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ-1-รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง-ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ-จำนวน-2-รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง-ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ-จำนวน-1-รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง-ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ-จำนวน-3-รายการ

  •  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบฟีด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์