•  รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ_เวชภัณฑ์

  •  รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ_วัสดุสำนักงานฯ

แผนจัดซื้อวัสดุประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบฟีด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์