ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง

ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องดูดควันจากเครื่องจี้ไฟฟ้า

วงเงิน  155,000 บาท

--> คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง

ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้า

วงเงิน  400,000 บาท

--> คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์