1. ระบบดูดสูญญากาศรวม
  2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
  3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  4. เครื่องนึงหัวกรอฟัน 6 หัว
  5. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้

คลิกดาวน์โหลด --> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบดูดสูญกาศรวม

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์