ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง

ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินในทารกแรกคลอด

วงเงิน  350,000 บาท

--> คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง

ชื่อโครงการ  จัดซื้อโคมไฟติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว

ราคากลาง  180,000 บาท

--> คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

Sample image

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารอำนวยการ, อาคารอุบัติเหตุ, อาคารผ่าตัด, อาคารตึกผู้ป่วย1, อาคารตึกผู้ป่วย2, อาคารตึกผู้ป่วย3 และอาคารตึกผู้ป่วยสูติกรรม

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครีฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิค ในวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ...

คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศคุณลักษณะและเปิดเผยราคากลาง

ชื่อโครงการ อับเกรดหน่วยจัดเก็บข้อมูล Storage Area Network (SAN)

วงเงิน  170,700 บาท

--> คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์