ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และเชิญชวนเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัย

<<-- คลิกดาวน์โหลดเอกสาร -->>

  1. ระบบดูดสูญญากาศรวม
  2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
  3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  4. เครื่องนึงหัวกรอฟัน 6 หัว
  5. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้

คลิกดาวน์โหลด --> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบดูดสูญกาศรวม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์