สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ-มค61

ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ธันวาคม-2560

ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ตุลาคม-2560

การเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์