ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าดังกล่าวเข้ามารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ครับ ขอบคุณครับ

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์