เรื่อง การดูแลคุณภาพวัดและชุมชน

ออกอากาศ

  • ตอนที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ทางช่อง 11
  • ตอนที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ทางช่อง 11

 

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์