พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๖๐. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดฉบับราชกิจจานุเบกษามาอ่านเป็นความรู้ได้ --> คลิกที่นี่