ประกาศมาตรการดำเนินงานองค์กรคุณภาพและคุณธรรม โดยได้กำหนดให้ฝ่ายงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามอัตลักษณ์ "พอเพียง ซื่อสัตย์ เสียสละ"

<<-- คลิกดาวน์โหลดเอกสาร -->>