กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ นากเกมส์ 58

กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ของเรา รพร.ตะพานหิน ในวันแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา นากเกมส์ 58