พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๖๐. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดฉบับราชกิจจานุเบกษามาอ่านเป็นความรู้ได้ --> คลิกที่นี่


ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมเพชรงามศึกษาดูงานโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
ตั้งแต่  26 มี.ค. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      26 มี.ค. 2561   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  26 มี.ค. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      26 มี.ค. 2561   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 217 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 282 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา