วารสารฯ ฉบับที่ 28 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์ห้องประชุมเพชรงามพชอ ครั้งที่ 1/2562
ตั้งแต่  22 ก.พ. 2562   เวลา 08.30 น.
ถึง      22 ก.พ. 2562   เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมเพทายประชุมโครงการชุมชนร่วมใจดูแลสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วย 3อ.3ส.
ตั้งแต่  22 ก.พ. 2562   เวลา 09.00 น.
ถึง      22 ก.พ. 2562   เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามเยี่ยมเสริมพลังจาก งานแม่และเด็ก สสจ.พิจิตร
ตั้งแต่  22 ก.พ. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      22 ก.พ. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมอบรมพัฒนาศักยภาพครู อสม.4.0
ตั้งแต่  25 ก.พ. 2562   เวลา 08.30 น.
ถึง      25 ก.พ. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  25 ก.พ. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      25 ก.พ. 2562   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 403 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 537 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา