วารสารฯ ฉบับที่ 30 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
<<-- คลิกดาวน์โหลด วารสารฯ ฉบับที่ 30 -->>

ห้องประชุมเพชรงามสอนการใช้เครื่อง Hight Fiow เครื่องใหม่
ตั้งแต่  28 มิ.ย. 2564   เวลา 13.00 น.
ถึง      28 มิ.ย. 2564   เวลา 17.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุมคณะกรรมการ CUP
ตั้งแต่  28 มิ.ย. 2564   เวลา 08.30 น.
ถึง      28 มิ.ย. 2564   เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามConference TB.
ตั้งแต่  28 เม.ย. 2564   เวลา 13.30 น.
ถึง      28 เม.ย. 2564   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมโครงการชุมชนลดเสี่ยงโรคป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ด้วย 3 อ. 3ส.
ตั้งแต่  28 เม.ย. 2564   เวลา 08.00 น.
ถึง      28 เม.ย. 2564   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการ
ตั้งแต่  26 เม.ย. 2564   เวลา 13.00 น.
ถึง      26 เม.ย. 2564   เวลา 15.00 น.
  
(ทั้งหมด 870 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 1046 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา