การเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2560


ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมเพชรงามศึกษาดูงานโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
ตั้งแต่  26 มี.ค. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      26 มี.ค. 2561   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  26 มี.ค. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      26 มี.ค. 2561   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 217 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 282 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา