• ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมบุษราคัมการค้นหาและคัดกรองผู้ถูกกระทำรุนแรง
ตั้งแต่  25 ก.ย. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      25 ก.ย. 2561   เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมcop Office Syndrome
ตั้งแต่  25 ก.ย. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      25 ก.ย. 2561   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุม คกก. PM เตรียมจัดทำแผนปี 2562
ตั้งแต่  25 ก.ย. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      25 ก.ย. 2561   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมมุกมณีทีมนิธิทัศน์การ
ตั้งแต่  25 ก.ย. 2561   เวลา 13.00 น.
ถึง      25 ก.ย. 2561   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมค้นข้อมูล ภาคี และ เครื่อข่าย
ตั้งแต่  26 ก.ย. 2561   เวลา 08.30 น.
ถึง      26 ก.ย. 2561   เวลา 13.00 น.
  
(ทั้งหมด 313 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 348 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา