•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุดห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  22 ก.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      22 ก.ค. 2562   เวลา 15.00 น.
  
(ทั้งหมด 455 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 580 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา