•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์ห้องประชุมมุกมณีเขียนHA
ตั้งแต่  21 ม.ค. 2562   เวลา 10.00 น.
ถึง      21 ม.ค. 2562   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามทบทวน RISKสำคัญ
ตั้งแต่  21 ม.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      21 ม.ค. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการอัคคีภัย เพื่อซ้อมแผน อัคคีภัย
ตั้งแต่  23 ม.ค. 2562   เวลา 14.00 น.
ถึง      23 ม.ค. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)จัดกิจกรรมคลินิทผู้สูงอายุ
ตั้งแต่  25 ม.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      25 ม.ค. 2562   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุมจัดทำแผน ปี62(นำเสนอแผน)
ตั้งแต่  28 ม.ค. 2562   เวลา 09.00 น.
ถึง      28 ม.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
  
(ทั้งหมด 534 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา