•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์ห้องประชุมมุกมณีประชุมสำนักเลขา
ตั้งแต่  21 มี.ค. 2562   เวลา 10.00 น.
ถึง      21 มี.ค. 2562   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)จัดกิจกรรมคลินิกผู้สูงอายุ แลัศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่  22 มี.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      22 มี.ค. 2562   เวลา 15.25 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  25 มี.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      25 มี.ค. 2562   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมเกณฑ์การประเมิณงาน IC และ LAb สำหรับงาน รพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2562
ตั้งแต่  26 มี.ค. 2562   เวลา 08.30 น.
ถึง      26 มี.ค. 2562   เวลา 17.00 น.
  
(ทั้งหมด 412 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 537 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา