ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์ห้องประชุมมุกมณีติดตามแผนงานควบคุมโรค 500,000 บาท
ตั้งแต่  23 พ.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      23 พ.ค. 2562   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมเพทายโครงการชุมชนร่วมใจดูแลสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วย 3อ.3ส.
ตั้งแต่  24 พ.ค. 2562   เวลา 08.30 น.
ถึง      24 พ.ค. 2562   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)จัดกิจกรรมคลินิทผู้สูงอายุ
ตั้งแต่  24 พ.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      24 พ.ค. 2562   เวลา 15.30 น.
ห้องประชุมบุษราคัมประชุม R2R
ตั้งแต่  27 พ.ค. 2562   เวลา 09.00 น.
ถึง      27 พ.ค. 2562   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  27 พ.ค. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      27 พ.ค. 2562   เวลา 15.00 น.
  
(ทั้งหมด 430 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา