บริการตรวจสอบผลการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้รับบริการสิทธิ์เบิกได้ ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายตรงคนไข้นอก กับทางโรงพยาบาลของเราเท่านั้น
ฐานข้อมูลมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ !