บริการตรวจสอบผลการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้รับบริการสิทธิ์เบิกได้ ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายตรงคนไข้นอก กับทางโรงพยาบาลของเราเท่านั้น
Last update : 2017-09-19 13:35:47 (On TPHCP-Cloud-75)