บริการตรวจสอบผลการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้รับบริการสิทธิ์เบิกได้ ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายตรงคนไข้นอก กับทางโรงพยาบาลของเราเท่านั้น
Last update : 2018-01-09 14:20:51 (On TPHCP-Cloud-75)