อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยนอก (1 ต.ค.2562 - 23 ต.ค.2563)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 7,133 24,838
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 4,418 16,355
Z298 Other specified prophylactic measures 8,008 10,685
Z480 Attention to surgical dressings and sutures ล้างแผล 2,292 7,743
Z010 Examination of eyes and vision ตรวจตา 3,759 3,889
Z501 Other physicla therapy กายภาพบำบัด 574 3,787
K029 Dental caries, unspecified โรคช่องปากและฟัน 2,359 3,773
Z242 Need for immunization against rabies ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข 1,563 3,503
K0409 Unspecified 2,635 3,355
Z012 Dental examination ตรวจฟัน 2,839 3,278
Z108 Routine general health check-up of other defined subpopulations 3,076 3,078
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 2,140 3,005
Z123 Special screening examination for neoplasm of breast เอกซเรย์เต้านม 2,687 2,782
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 2,008 2,701
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 2,000 2,363
Z017 Laboratory examination ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,793 2,276
U620 ต้อจักษุฟาง 226 2,216
E785 Hyperlipidaemia, unspecified ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด 819 2,176
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด 382 2,051
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 440 1,994
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ 1,620 1,947
Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพ 1,264 1,835
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 283 1,501
Z094 Follow-up examination after treatment of fracture ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก 655 1,476
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด 377 1,411
K051 Chronic gingivitis โรคช่องปากและฟัน 1,270 1,376
E112 NIDM With renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 400 1,310
Z251 Need for immunization against influenza รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1,242 1,272
K082 Atrophy of edentulous alveolar ridge โรคช่องปากและฟัน 537 1,259
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 1,087 1,210
Z027 Issue of medical certificate ขอใบรับรองแพทย์ 1,060 1,176
U5726 ลมปลายปัตคาดขา 608 1,140
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 751 1,138
M179 Gonarthrosis, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด 473 1,077
M4795 บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว 394 943
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 747 901
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด 775 863
K0404 Chronic, ulcerative 718 858
I489 Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified 200 841
Z235 Need for immunization against tetanus alone ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 655 825
Z348 Supervision of other normal pregnacy 301 800
Z001 Routine child health examination 679 777
Z392 Routine postpartum follow-up ติดตามตรวจหลังคลอด 497 760
R509 Fever, unspecified ไข้ 683 754
P599 Neonatal jaundice, unspecified 439 739
Z135 Special screening examination for eye and ear disorders 723 734
U5733 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 384 727
Z014 Gynaecological examination (general)(routine) ตรวหลังคลอด 618 706
E059 Thyrotoxicosis, unspecified โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 220 704
Z488 Other specified surgical follow-up care ล้างแผล 561 697
อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ovstdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10