อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยนอก (1 ต.ค.2563 - 22 มิ.ย.2564)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 6,948 16,480
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 4,671 12,764
Z298 Other specified prophylactic measures 6,532 8,127
Z480 Attention to surgical dressings and sutures ล้างแผล 1,459 5,029
U119 Need for immunization against COVID-19, unspecified การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ระบุรายละเอียด 2,294 3,141
Z001 Routine child health examination 2,749 2,784
Z242 Need for immunization against rabies ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข 1,023 2,191
K0409 Unspecified 1,391 1,686
Z017 Laboratory examination ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,286 1,573
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 1,233 1,557
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 1,197 1,520
E785 Hyperlipidaemia, unspecified ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด 738 1,475
K029 Dental caries, unspecified โรคช่องปากและฟัน 1,001 1,427
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด 375 1,362
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 370 1,262
Z501 Other physicla therapy กายภาพบำบัด 293 1,240
Z123 Special screening examination for neoplasm of breast เอกซเรย์เต้านม 1,163 1,171
Z094 Follow-up examination after treatment of fracture ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก 566 1,120
Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพ 625 1,008
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 264 975
Z108 Routine general health check-up of other defined subpopulations 899 900
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ 770 877
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 761 875
Z027 Issue of medical certificate ขอใบรับรองแพทย์ 741 862
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด 314 826
K082 Atrophy of edentulous alveolar ridge โรคช่องปากและฟัน 352 820
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 520 805
U620 ต้อจักษุฟาง 82 795
U5726 ลมปลายปัตคาดขา 454 790
Z722 Drug use ปัจจัยต่อสุขภาพ,รับบริการ 121 783
Z251 Need for immunization against influenza รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 759 761
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 677 757
Z348 Supervision of other normal pregnacy 219 735
M179 Gonarthrosis, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด 339 673
M4795 บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว 263 631
U5733 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 330 598
P599 Neonatal jaundice, unspecified 275 516
Z488 Other specified surgical follow-up care ล้างแผล 378 504
K051 Chronic gingivitis โรคช่องปากและฟัน 493 503
Z115 Special screening examination for other viral diseases 472 488
R509 Fever, unspecified ไข้ 427 470
I489 Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified 157 465
J304 Allergic rhinitis, unspecified โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 256 447
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction โรคระบบไหลเวียน 162 443
U5732 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง 217 440
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 317 436
Z235 Need for immunization against tetanus alone ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 409 435
E059 Thyrotoxicosis, unspecified โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 174 420
N40 ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล ต่อมลูกหมากอุดตัน 179 403
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด 369 400
อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ovstdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10