อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยนอก (1 ต.ค.2561 - 20 ม.ค.2562)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 5,139 6,980
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 3,552 4,890
Z012 Dental examination ตรวจฟัน 2,368 2,691
Z001 Routine child health examination 2,176 2,189
Z480 Attention to surgical dressings and sutures ล้างแผล 770 1,949
Z718 Other specified counselling 1,878 1,886
Z242 Need for immunization against rabies ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข 699 1,415
K029 Dental caries, unspecified โรคช่องปากและฟัน 979 1,371
K0409 Unspecified 998 1,209
Z501 Other physicla therapy กายภาพบำบัด 184 1,129
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 816 998
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 819 998
Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพ 690 924
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 787 890
U620 ต้อจักษุฟาง 225 778
Z123 Special screening examination for neoplasm of breast เอกซเรย์เต้านม 759 763
Z017 Laboratory examination ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 645 714
E785 Hyperlipidaemia, unspecified ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด 505 694
K051 Chronic gingivitis โรคช่องปากและฟัน 626 658
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ 594 633
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 338 623
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด 331 604
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด 282 546
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 484 524
K082 Atrophy of edentulous alveolar ridge โรคช่องปากและฟัน 267 513
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 254 441
E112 NIDM With renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 238 383
U5726 ลมปลายปัตคาดขา 294 383
Z392 Routine postpartum follow-up ติดตามตรวจหลังคลอด 267 361
Z027 Issue of medical certificate ขอใบรับรองแพทย์ 331 343
Z094 Follow-up examination after treatment of fracture ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก 184 312
Z358 Supervision of other high-risk pregnancies 138 305
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 260 303
K0404 Chronic, ulcerative 262 294
M179 Gonarthrosis, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด 200 293
K0089 Unspecified 257 270
L309 Dermatitis, unspecified โรคผิวหนัง 238 268
Z503 Drug rehabilitation ปัจจัยต่อสุขภาพ,รับบริการ 43 257
I259 Chronic ischaemic heart disease, unspecified หัวใจขาดเลือด Chronic IHD 175 246
E059 Thyrotoxicosis, unspecified โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 161 246
J029 Acute pharyngitis, unspecified ลำคออักเสบเฉียบพลัน 228 245
P599 Neonatal jaundice, unspecified 136 240
U5733 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 182 235
U5732 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง 159 217
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 170 209
K041 Necrosis of pulp โรคช่องปากและฟัน 155 198
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction โรคระบบไหลเวียน 108 195
U5720 ลมปลายปัตคาดบ่า 141 194
N40 ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล ต่อมลูกหมากอุดตัน 134 192
M6269 มิได้ระบุรายละเอียด 169 187
อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ovstdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10