อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยนอก (1 ต.ค.2563 - 5 มี.ค.2564)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 6,051 9,879
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 4,364 8,046
Z298 Other specified prophylactic measures 4,810 5,562
Z480 Attention to surgical dressings and sutures ล้างแผล 951 2,913
Z001 Routine child health examination 2,650 2,668
Z242 Need for immunization against rabies ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข 622 1,258
K0409 Unspecified 932 1,095
Z123 Special screening examination for neoplasm of breast เอกซเรย์เต้านม 1,051 1,055
K029 Dental caries, unspecified โรคช่องปากและฟัน 754 1,046
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 861 1,045
Z017 Laboratory examination ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 822 943
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 765 912
Z108 Routine general health check-up of other defined subpopulations 899 900
E785 Hyperlipidaemia, unspecified ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด 541 823
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด 361 797
Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพ 456 743
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 339 727
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ 638 714
Z094 Follow-up examination after treatment of fracture ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก 393 661
Z501 Other physicla therapy กายภาพบำบัด 189 600
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 515 588
K082 Atrophy of edentulous alveolar ridge โรคช่องปากและฟัน 264 561
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 232 530
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด 276 529
U620 ต้อจักษุฟาง 66 512
U5726 ลมปลายปัตคาดขา 324 488
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 322 482
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 434 480
Z027 Issue of medical certificate ขอใบรับรองแพทย์ 437 474
Z348 Supervision of other normal pregnacy 153 450
Z722 Drug use ปัจจัยต่อสุขภาพ,รับบริการ 87 420
M179 Gonarthrosis, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด 255 419
M4795 บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว 201 401
U5733 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 242 365
K051 Chronic gingivitis โรคช่องปากและฟัน 340 344
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 255 339
P599 Neonatal jaundice, unspecified 170 329
R509 Fever, unspecified ไข้ 298 328
Z235 Need for immunization against tetanus alone ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 316 323
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด 303 321
Z488 Other specified surgical follow-up care ล้างแผล 248 313
J304 Allergic rhinitis, unspecified โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 195 295
Z719 Counselling, unspecified แนะนำ ให้คำปรึกษา 276 283
I489 Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified 132 278
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction โรคระบบไหลเวียน 124 265
K0404 Chronic, ulcerative 240 261
M4786 บรเวณเอว 46 260
U5753 ลมจับโปงแห้งเข่า 197 257
M6268 อื่นๆ 153 252
U5720 ลมปลายปัตคาดบ่า 184 248
อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ovstdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10