อันดับโรคผู้ป่วยใน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยใน (1 ต.ค.2560 - 26 เม.ย.2561)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 190 193
O800 Spontaneous vertex delivery การคลอดปกติ 179 179
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 137 142
P593 Neonatal jaundice from breast milk inhibitor 111 126
I214 Acute subendocardial myocardial infarction 113 123
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 65 108
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 79 85
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified เลือดออกในช่องท้องส่วนบน 69 74
J189 Pneumonia, unspecified ปอดบวม 67 68
I500 Congestive heart failure หัวใจวาย,CHF 58 68
K291 Other acute gastritis กระเพาะอักเสบเฉียบพลัน 60 60
N10 Acute tubulo-interstitial nephritis ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน 56 58
O758 Other specified complications of labour and delivery 57 57
S060 Concussion การบาดเจ็บในศีรษะ 57 57
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 50 51
E110 NIDM With coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) 42 51
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 48 50
O820 Delivery by elective caesarean section การผ่าตัดคลอดซ้ำ 46 46
O342 Maternal care due to uterine scar from previous surgery แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 46 46
P369 Bacterial sepsis of newborn, unspecified 45 45
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 37 40
I639 Cerebral infarction,unspecified 39 39
J46 Status asthmaticus หอบหืดรุนแรง 37 39
E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน 32 37
N185 Chronic kidney disease, stage 5 25 36
P071 Other low birth weight 35 35
D569 Thalassaemias, unspecified ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด 16 35
R509 Fever, unspecified ไข้ 34 34
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 31 32
P599 Neonatal jaundice, unspecified 27 29
D259 Leiomyoma of uterus, unspecified ไอโอไมโอมา ของมดลูกที่มิได้ระบุรายละเอียด 23 28
S010 Open wound of scalp โรคกระดูก 26 26
K358 Acute appendicitis, other and unspecified 25 26
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 26 26
A91 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 26 26
J181 Lobar pneumonia, unspecified 25 25
K529 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified ถ่ายเหลวเรื้อรัง 25 25
O470 False labour before 37 completed weeks of gestation ภาวะตั้งครรภ์,การคลอด 24 24
T793 Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified แผลติดเชื้อ 24 24
B349 Viral infection, unpecified การติดเชื้อไวรัส ที่มิได้ระบุรายละเอียด 23 23
A90 Dengue fever [classical dengue] ไข้เด็งกี่ 23 23
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 23 23
N179 Acute renal failure, unspecified 21 23
A419 Septicaemia, unspecified (Septic Shock) โลหิตเป็นพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด (เซ็พติค ช็อค) 22 22
E160 Drug-induced hypoglycaemia without coma ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจายา แต่ไม่หมดสติลึก (โคม่า) 19 22
Z031 Observation for suspected malignant neoplasm 22 22
K566 Other and unspecified intestinal obstruction ลำไส้พองจากการอุดตัน 19 22
G409 Epliepsy, unspecified ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด 19 20
R104 Other and unspecified abdominal pain อาการปวดท้องเกร็งในทารก 20 20
J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection 18 19
อันดับโรคผู้ป่วยใน ไม่นับรวมการคลอดบุตร (Z380)
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : iptdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM iptdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
LEFT OUTER JOIN ipt t ON t.an = o.an
WHERE t.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1' AND o.icd10 <> 'Z380'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 10