อันดับโรคผู้ป่วยใน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยใน (1 ต.ค.2563 - 5 มี.ค.2564)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I500 Congestive heart failure หัวใจวาย,CHF 80 95
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified เลือดออกในช่องท้องส่วนบน 78 93
J189 Pneumonia, unspecified ปอดบวม 85 89
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 81 87
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 74 74
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 58 60
O800 Spontaneous vertex delivery การคลอดปกติ 47 47
S060 Concussion การบาดเจ็บในศีรษะ 39 39
O342 Maternal care due to uterine scar from previous surgery แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 39 39
E110 NIDM With coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) 33 38
K358 Acute appendicitis, other and unspecified 35 35
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 33 33
D648 Other specified anaemias โลหิตจางที่ระบุรายละเอียดอื่น 28 32
L031 Cellulitis of other parts of limb 32 32
O758 Other specified complications of labour and delivery 32 32
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 31 31
I638 Other cerebral infarction 30 30
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 17 27
E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน 25 27
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin 26 27
I214 Acute subendocardial myocardial infarction 22 26
P599 Neonatal jaundice, unspecified 23 24
N179 Acute renal failure, unspecified 23 23
R568 Other and unspecified convulsions อาการชักของโรคลมบ้าหมู 20 22
N10 Acute tubulo-interstitial nephritis ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน 22 22
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 21 21
N185 Chronic kidney disease, stage 5 19 21
M112 Other chondrocalcinosis โรคตกผลึกในกระดูกอ่อนแบบอื่น 1 21
D569 Thalassaemias, unspecified ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด 16 20
O600 Preterm labour wihtout deliver เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด 17 19
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 19 19
O16 Unspecified maternal hypertension มารดาความดันโลหิตสูง 16 18
I471 Supraventricular tachycardia 15 18
K529 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified ถ่ายเหลวเรื้อรัง 18 18
I48 Atrial fibrillation and flutter หัวใจเต้นผิดปกติ 15 17
P593 Neonatal jaundice from breast milk inhibitor 17 17
J961 Chronic respiratory failure 5 17
C349 Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified มะเร็งหลอดลมหรือปอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด 11 16
J210 Acute bronchiolitis due to resiratory syncytial virus 15 16
J181 Lobar pneumonia, unspecified 15 15
J121 Respiratory syncytial virus pneumonia 15 15
O141 Severe pre-eclampsia โรคครรภ์เป็นพิษ 14 15
O700 First degree perineal laceration during delivery 14 14
G819 Hemiplegia, unspecified อัมพาตครึ่งซีก ที่มิได้ระบุรายละเอียด 2 14
C220 Liver cell carcinoma มะเร็งเซลล์ตับ 10 14
D582 Other haemoglobinopathies ภาวะที่มีพยาธิสภาพในฮีโมโกลบินอื่น ๆ 6 13
O244 Diabetes mellitus arising in pregnancy 12 13
K291 Other acute gastritis กระเพาะอักเสบเฉียบพลัน 13 13
T782 Anaphylacitic shook, unspecified ภูมิแพ้ 13 13
Z292 Other prophylactic chemotherapy 12 12
อันดับโรคผู้ป่วยใน ไม่นับรวมการคลอดบุตร (Z380)
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : iptdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM iptdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
LEFT OUTER JOIN ipt t ON t.an = o.an
WHERE t.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1' AND o.icd10 <> 'Z380'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 10