หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
26 ธ.ค. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
26 ธ.ค. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยเจาะน้ำไขสันหลัง   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
10 ธ.ค. 2562 การซักผ้าเปื้อนลิปสติก งานสนับสนุนบริการ 0.0  
7 ธ.ค. 2562 การห่อผ้าคลอดสูติกรรม   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
6 ธ.ค. 2562 แนวทางปฏิบัติทั่วไปในการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
6 ธ.ค. 2562 การติดเชื้อดื้อยา MDR และการป้องกันการแพร่กระจาย   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
6 ธ.ค. 2562 การลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
4 ธ.ค. 2562 การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกและข้อ   งานตึกผู้ป่วย2 0.0  
29 พ.ย. 2562 ทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปี 2562   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
29 พ.ย. 2562 วิธีขจัดรอยน้ำมันติดเสื้อผ้าฝั่งแน่น   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้