หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
21 มิ.ย. 2561 การสังเกตุวัตถุต้องสงสัย รูปพรรณ ตำหนิผู้ต้องสงสัย    งานธุรการ 3.5  
8 มิ.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด   งานตึกผู้ป่วย2 0.0  
7 มิ.ย. 2561 การลดอัตรายจากยาเสพติด   งานให้คำปรึกษา 0.0  
28 พ.ค. 2561 การกรอก Dataset   งานแผนงานและประเมินผล 1.5  
28 พ.ค. 2561 Adverse Drug Reqctions in the Orofacial Region   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 3.0  
22 พ.ค. 2561 การคัดกรองและการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ประสบปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่ ( OR+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 2.0  
18 พ.ค. 2561 COP เทคนิควิธีการดูแล แผลผ่าตัด ( OR+วัสัญญี )   งานผ่าตัด 3.0  
16 พ.ค. 2561 การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด    งานสูติกรรม 7.0  
16 พ.ค. 2561 การกรอกข้อมูลอุบัติการณ์ NRLS   งานแผนงานและประเมินผล 2.0  
11 พ.ค. 2561 การรักษาโรคต้อด้วยหนามหวาย   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้