หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
24 ก.พ. 2564 case Conference Congenited Heart discase ( PCT PED )   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
24 ก.พ. 2564 ภาวะตกเลือดหลังคลอด   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
23 ก.พ. 2564 รู้จัดยาต้านไวรัส COVID-19 เคล็ดไม่ลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านโควิด-19   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
22 ก.พ. 2564 CoP การพยาบาลผู้ป่วยที่รับบริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่   กลุ่มการพยาบาล 0.0  
22 ก.พ. 2564 Regenerative endodontics   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
15 ก.พ. 2564 การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ( FAST )   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
8 ก.พ. 2564 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานบริการทางเททคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
2 ก.พ. 2564 การทำผ่าตัด TKA   งานผ่าตัด 0.0  
31 ม.ค. 2564 LOW Fodmaps กับ โรคลำไส้แปรปรวน   งานโภชนาการ 0.0  
25 ม.ค. 2564 001 Attachment for RPD   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้