หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
16 พ.ย. 2560 การให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
14 พ.ย. 2560 lmmunization for People with Co-mobidities:immunosuppressive Therapy   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
9 พ.ย. 2560 การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์การแพทย์   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
8 พ.ย. 2560 การทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์   งานผ่าตัด 0.0  
3 พ.ย. 2560 การเลือกใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน   งานกายภาพบำบัด 0.0  
2 พ.ย. 2560 เชื้อราในช่องปาก   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
2 พ.ย. 2560 Orofacial infection   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
24 ต.ค. 2560 ความดันโลหิตสูง   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
21 ต.ค. 2560 สารพัดคราบสกปรกที่คอยจะมาทำให้เสื้อผ้าของเราเลอะเทอะ บางครั้งก็ทำความสะอาดยากมาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้เคล็ดลับพิเศษ    งานสนับสนุนบริการ 0.0  
20 ต.ค. 2560 ยาเสพติดแบบใหม่ Krokodil   งานให้คำปรึกษา 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้