หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
31 ก.ค. 2562 CoPs SSE   งานผ่าตัด 0.0  
10 ก.ค. 2562 ไวรัสโรต้าและยาลดความอ้วน   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
2 ก.ค. 2562 ผลกระทบต่อทารกจากมารดาที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนก่อนคลอด ( ผ่าตัด/วิสัญญี )   งานผ่าตัด 0.0  
1 ก.ค. 2562 การขอรับรอง ISO15189 2012 ISO15190 2003 ประจำปี 2562 รพร.ตะพานหิน   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
1 ก.ค. 2562 ไตวาย   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
29 มิ.ย. 2562 โรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาททำงานอย่างไร   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
28 มิ.ย. 2562 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ   งานผ่าตัด 0.0  
27 มิ.ย. 2562 การทำแผนกลยุทธ์ PSC   งานแผนงานและประเมินผล 3.0  
20 มิ.ย. 2562 ถอดบทเรียนการตรวจติดตามภายใน   งานแผนงานและประเมินผล 3.0  
19 มิ.ย. 2562 Ergonomics กับ competer user   งานกายภาพบำบัด 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้