หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
30 เม.ย. 2564 การดูแลทางเดินหายใจเด็กเบื้องต้นและการใส่ท่อช่วยหายใจในเด็ก   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
26 เม.ย. 2564 Tooth preparation design for crown   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
26 เม.ย. 2564 Treatment guidelines for primary teeth injuries   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
20 เม.ย. 2564 Preg with Diabetes Mellitus (ผ่าตัด+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 0.0  
20 เม.ย. 2564 การอ่านสไลด์เสมียร์เลือด (Peripheral Blood Smear Interpretation)   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
31 มี.ค. 2564 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
31 มี.ค. 2564 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
29 มี.ค. 2564 Periodontal disease & pregnancy   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
29 มี.ค. 2564 การใช้เครื่องรูดบัตร EDC   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
23 มี.ค. 2564 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้