หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
30 ม.ค. 2563 เลือดข้น   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
30 ม.ค. 2563 โรคซึมเศร้า   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
13 ม.ค. 2563 การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูสะโพก   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
13 ม.ค. 2563 การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็ก   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
27 ธ.ค. 2562 Postpartum hemorrhage   งานสูติกรรม 0.0  
26 ธ.ค. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก   งานตึกผู้ป่วย1 2.0  
26 ธ.ค. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยเจาะน้ำไขสันหลัง   งานตึกผู้ป่วย1 3.0  
25 ธ.ค. 2562 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อากาศ   งานแพทย์แผนไทย 0.0  
24 ธ.ค. 2562 ขั้นตอนการขอซื้อขอจ้างและตรวจรับพัสดุ   งานบริหารพัสดุ 2.0  
24 ธ.ค. 2562 ยาเสพติด   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้