หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
18 มิ.ย. 2562 CoP การใช้งาน Google Drive ของ คกก.KM   งานคอมพิวเตอร์ 0.0  
13 มิ.ย. 2562 โรคหลอดเลือดสมอง และการวางแผนจำหน่าย   งานผู้ป่วยหนัก 0.0  
31 พ.ค. 2562 Neonatal Resuscitate   งานสูติกรรม 0.0  
26 พ.ค. 2562 แนวทางการบรรจุซองซิลให้พร้อมใช้   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
24 พ.ค. 2562 การใช้แบบประเมินสตรีม ( STREAM )ในการประเมินผู้ป่วย STROKE   งานกายภาพบำบัด 0.0  
21 พ.ค. 2562 Thailand 4.0 และกว่าจะมาเป็นกัญชาทางการแพทย์   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
8 พ.ค. 2562 อุบัติการณ์เลื่อน งดผ่าตัดและการแก้ปัญหาโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   งานผ่าตัด 0.0  
3 พ.ค. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ   งานผู้ป่วยหนัก 0.0  
2 พ.ค. 2562 มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์   งานแผนงานและประเมินผล 3.0  
26 เม.ย. 2562 กัญชา+หลักฐานทางการแพทย์   งานให้คำปรึกษา 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้