หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
30 มี.ค. 2561 ไขข้อสงสัย กัญชง แตกต่างกับกัญชาอย่างไร   งานให้คำปรึกษา 1.0  
28 ก.พ. 2561 กัญชา คุณมหันต์ โทษอนันต์   งานให้คำปรึกษา 1.0  
19 ก.พ. 2561 COP การดูแลลูกอย่างไรให้ห่างไกลไข้ชัก   งานตึกผู้ป่วย4 3.0  
9 ก.พ. 2561 COP นมแม่ แค่เข้าใจ อย่างไรก็สำเร็จ   กลุ่มการพยาบาล 3.0  
8 ก.พ. 2561 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการเดิน-วิ่ง   งานกายภาพบำบัด 0.0  
30 ม.ค. 2561 วิธีการบำรุงรักษาปั้มลม   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
18 ม.ค. 2561 การใช้งานเครื่องนึ่งงฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไฟฟ้า   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
17 ม.ค. 2561 การจัดการปัญหาอุณหภูมิกายของทารกแรกเกิด   งานสูติกรรม 3.0  
11 ม.ค. 2561 โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า   งานตึกผู้ป่วย1 1.0  
4 ม.ค. 2561 การเปิดเผยการวินิจฉัยโรคที่เด็กติดเชื้อ HIV   งานให้คำปรึกษา 1.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้