หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
24 ก.พ. 2563 restoration of Endodontically treated tooth   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
24 ก.พ. 2563 รอยโรคในช่องปาก และมะเร็งช่องปาก   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
18 ก.พ. 2563 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
13 ก.พ. 2563 ความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
13 ก.พ. 2563 ไวรัสโคโรนา " ไวรัสอู่ฮั่น"   งานผู้ป่วยนอก 0.0  
12 ก.พ. 2563 CoPs การประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมมกระดูก   งานผ่าตัด 0.0  
11 ก.พ. 2563 ผู้ป่วยเข้าเฝือกและฝุ่นละออง PM 2.5   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
11 ก.พ. 2563 CoP การใช้เครื่อง Hiph Flow   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
4 ก.พ. 2563 รู้จักโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และวิธีรับมือ ( ผ่าตัด/วิสัญญี )   งานผ่าตัด 0.0  
3 ก.พ. 2563 การตรวจดูเซลล์เม็ดเลือดขาว   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้