หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
9 ต.ค. 2562 การล้างแอร์แบบหน้า   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 0.0  
9 ต.ค. 2562 การล้างแอร์แบบ 4 ทิศทาง   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 0.0  
8 ต.ค. 2562 การตรวจเช็คและบำรุลรักษาเครื่อง Monitor   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 1.0  
8 ต.ค. 2562 การตรวจเช็คและบำรุลรักษาเครื่อง Infusion pump   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 1.0  
7 ต.ค. 2562 การประกอบอาหารเฉพาะโรค   งานโภชนาการ 0.0  
4 ต.ค. 2562 การใช้และบำรุงรักษาระบบอ๊อกซิเจนสำรอง   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 1.0  
4 ต.ค. 2562 การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบผลิตสูญญากาศ   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 1.0  
4 ต.ค. 2562 การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบผลิตอากาศ   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 1.0  
1 ต.ค. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และการฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ   งานตึกผู้ป่วย3 1.0  
30 ก.ย. 2562 New Perio Classification 2018 in clinical practice   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้