หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
29 มิ.ย. 2563 วิธีการตรวจและเกณฑ์การควบคุม คุณภาพภายในงานChemistry and Immunology   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
18 มิ.ย. 2563 กลไกป้องกันทางจิต   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
16 มิ.ย. 2563 ไฟโบรมัยอัลเจีย Fibromyalgia   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
8 มิ.ย. 2563 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิค   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
6 มิ.ย. 2563 มารู้จักโซเดียมไฮโปคลอไรท์   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
31 พ.ค. 2563 แกงร้อน หรือวุ้นเส้นต้มกะทิ   งานโภชนาการ 2.0  
28 พ.ค. 2563 โรคอ้วนลงพุง   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
26 พ.ค. 2563 รู้จัก Social Distancing ห่างกันสักนิด ลดการแพร่ COVID-19 และ นิว นอรืมอล   งานตึกผู้ป่วย3 2.0  
25 พ.ค. 2563 Drugs used in dentidtry   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.0  
25 พ.ค. 2563 ขั้นตอนการเบิกขวด CHEST DRAIN   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้