หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
2 มิ.ย. 2564 MM conference case Pulmonry tuberculosis ( PCT MED )   งานผู้ป่วยหนัก 0.0  
1 มิ.ย. 2564 External Fixation   งานผ่าตัด 0.0  
24 พ.ค. 2564 การขอให้สิทธิบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตน   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
24 พ.ค. 2564 การควบคุมเชื้อจุลทรีย์ด้วยกระบวนการทางกายภาพ    ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
11 พ.ค. 2564 CKD with Physical-therapy   งานกายภาพบำบัด 0.0  
7 พ.ค. 2564 การนวดฝ่าเท้าด้วยตนเอง   งานแพทย์แผนไทย 0.0  
30 เม.ย. 2564 การดูแลทางเดินหายใจเด็กเบื้องต้นและการใส่ท่อช่วยหายใจในเด็ก   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
26 เม.ย. 2564 Tooth preparation design for crown   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
26 เม.ย. 2564 Treatment guidelines for primary teeth injuries   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
20 เม.ย. 2564 Preg with Diabetes Mellitus (ผ่าตัด+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้