หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
16 ก.ค. 2561 โซเดียม ไซยาไนด์ สารตั้งต้นผลิตยาเสพติด   งานให้คำปรึกษา 0.0  
6 ก.ค. 2561 CoP ไข้เลือดออก ( PCT PED )   งานตึกผู้ป่วย4 2.0  
3 ก.ค. 2561 ผลของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาต่อภาวะตัวเหลืองของทารก   งานสูติกรรม 2.0  
3 ก.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วยขาดออกซิเจนในทารก   งานตึกผู้ป่วย2 0.0  
28 มิ.ย. 2561 CoP IT 4.0   งานคอมพิวเตอร์ 3.5  
27 มิ.ย. 2561 Core stabilization exercise   งานกายภาพบำบัด 2.0  
27 มิ.ย. 2561 การศึกษาการจัดการความเจ็บปวดในหยิงที่มาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง   งานผ่าตัด 0.0  
26 มิ.ย. 2561 การสังเกตุวัตถุต้องสงสัย รูปพรรณ ตำหนิผู้ต้องสงสัย    งานธุรการ 3.5  
20 มิ.ย. 2561 ชี้แจงนโยบายกลุ่มการ+Implemenl แผน PLT ( 20-22 มิถุนายน 2561 )   กลุ่มการพยาบาล 4.0  
18 มิ.ย. 2561 ไวรัสซิกา และพิษจากการรับประทานอาหาร   งานตึกผู้ป่วย3 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้