หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
3 ต.ค. 2561 การพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าในการผ่าตัด   งานผ่าตัด 0.0  
30 ก.ย. 2561 ประโยชน์ของแตงโม   งานโภชนาการ 0.0  
28 ก.ย. 2561 ลมปลายปัตฆาตข้อศอก   งานแพทย์แผนไทย 0.0  
26 ก.ย. 2561 CoP เปิดเส้นอย่างไรได้ชัวร์ ( เทคนิคการเปิดเส้นเลือดดำ )   กลุ่มการพยาบาล 0.0  
25 ก.ย. 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP การจัดการกับ Office Syndrom   งานกายภาพบำบัด 3.0  
20 ก.ย. 2561 ภาวะตกเลือดหลังคลอด   งานตึกผู้ป่วย4 1.5  
17 ก.ย. 2561 CoP พิษสุนัขบ้า   งานตึกผู้ป่วย4 2.0  
14 ก.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง   งานผ่าตัด 1.0  
12 ก.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง   กลุ่มการพยาบาล 1.0  
12 ก.ย. 2561 Pharmacological Management Guideline for Cancer Pain   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้