หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
24 ม.ค. 2562 กล้ามเนื้อฉีกขาด   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
16 ม.ค. 2562 การกรอกรายงาน NRLS โดย Export เป็น PDF   งานแผนงานและประเมินผล 2.0  
16 ม.ค. 2562 Hypokalemia   งานตึกผู้ป่วย4 2.0  
15 ม.ค. 2562 การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   งานกายภาพบำบัด 2.0  
14 ม.ค. 2562 ก๊าซทางการแพทย์   งานผ่าตัด 2.0  
7 ม.ค. 2562 Tramadol ภัยร้ายที่คุณไม่รุ้   งานให้คำปรึกษา 1.0  
2 ม.ค. 2562 โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ( bisorder )   งานตึกผู้ป่วย4 1.5  
28 ธ.ค. 2561 โรคลมปะกัง   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
28 ธ.ค. 2561 What is it ?Behind the frout ( คณะกรรมการ KM )   กลุ่มการพยาบาล 2.0  
27 ธ.ค. 2561 การดูแลเด็กบกพร่องทางพฤติกรรมและการเคลื่อนไหว   งานกายภาพบำบัด 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้