หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
11 เม.ย. 2561 COP ระบบคุณภาพและมา๖ฃตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปี 2559 และงาน IC   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
9 เม.ย. 2561 การล้างลมูก และตดเหม็น ตดบ่อย   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
30 มี.ค. 2561 ไขข้อสงสัย กัญชง แตกต่างกับกัญชาอย่างไร   งานให้คำปรึกษา 1.0  
30 มี.ค. 2561 แนะนำวิธีการดูแลแผลหลังคลอดฯลฯ   งานสูติกรรม 0.0  
21 มี.ค. 2561 สรุปการประชุม HA 2018, SIMPLE Safty Cuttore   กลุ่มการพยาบาล 0.0  
20 มี.ค. 2561 นอนดึกภัยเงียบต่อสุขภาพ และภาวะนอนไม่หลับ   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
14 มี.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วย DM/HT เครือข่ายอำเภอตะพานหิน ปี 2560   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
13 มี.ค. 2561 NEW HA Standards   กลุ่มการพยาบาล 0.0  
28 ก.พ. 2561 กัญชา คุณมหันต์ โทษอนันต์   งานให้คำปรึกษา 1.0  
27 ก.พ. 2561 การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด Set Minor   งานผ่าตัด 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้