หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
18 ก.พ. 2560 แก้ปัญหาเสื้อเหม็นอับด้วยเคล็ดลับสูดเด็ด   งานสนับสนุนบริการ 1.5  
16 ก.พ. 2560 UPDATE PEDODONTICS TREATMENT   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
15 ก.พ. 2560 วิธีการใช้เครื่องจี้ Harmonic   งานผ่าตัด 2.0  
15 ก.พ. 2560 The emerging challenges of medical techindogist toward new wold discase   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 2.0  
9 ก.พ. 2560 ยาลดความอ้วน   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
6 ก.พ. 2560 ความต้องการของมาสโลว์   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2.5  
2 ก.พ. 2560 การบริหารยา Insulin   งานตึกผู้ป่วย4 1.5  
31 ม.ค. 2560 COPs การใช้ยา HAD   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 3.5  
31 ม.ค. 2560 แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน VAP และ CAUTI   งานผู้ป่วยหนัก 1.0  
31 ม.ค. 2560 COP High Alert Drugs ( คณะกรรมการ KM )   กลุ่มการพยาบาล 3.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้