หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
18 มิ.ย. 2561 ภาวะช๊อคในทารกแรกเกิด   งานสูติกรรม 2.0  
15 มิ.ย. 2561 การช่วยเหลือผู้ป่วยติดอยู่ในลิฟท์   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 1.5  
15 มิ.ย. 2561 การเปิดใช้ระบบสำรอง oxygen เหลว    หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 1.0  
8 มิ.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด   งานตึกผู้ป่วย2 1.5  
7 มิ.ย. 2561 การลดอัตรายจากยาเสพติด   งานให้คำปรึกษา 1.5  
31 พ.ค. 2561 SEPSIS   งานผู้ป่วยหนัก 1.5  
30 พ.ค. 2561 การหกล้มในผู้สูงอายุ ( งานชุมชน )   งานกายภาพบำบัด 2.0  
30 พ.ค. 2561 เจ็บคอ และอาการปวดฟัน   งานตึกผู้ป่วย3 1.0  
28 พ.ค. 2561 การกรอก Dataset   งานแผนงานและประเมินผล 1.5  
28 พ.ค. 2561 Adverse Drug Reqctions in the Orofacial Region   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 3.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้