หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
19 ก.พ. 2561 COP การดูแลลูกอย่างไรให้ห่างไกลไข้ชัก   งานตึกผู้ป่วย4 3.0  
19 ก.พ. 2561 Safe management of medical gas in OR   งานผ่าตัด 2.0  
12 ก.พ. 2561 ประโยชน์ของน้ำมันมะกอกและภาวะเท้าเหม็นและการแก้ไข   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
9 ก.พ. 2561 COP นมแม่ แค่เข้าใจ อย่างไรก็สำเร็จ   กลุ่มการพยาบาล 3.0  
8 ก.พ. 2561 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการเดิน-วิ่ง   งานกายภาพบำบัด 0.0  
31 ม.ค. 2561 หน้ากากอนามัย และข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษารากฟัน   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
30 ม.ค. 2561 วิธีการบำรุงรักษาปั้มลม   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
18 ม.ค. 2561 การใช้งานเครื่องนึ่งงฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไฟฟ้า   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
17 ม.ค. 2561 การจัดการปัญหาอุณหภูมิกายของทารกแรกเกิด   งานสูติกรรม 3.0  
11 ม.ค. 2561 โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า   งานตึกผู้ป่วย1 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้