หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
26 ธ.ค. 2561 รังสีอัตราไวโอเลต ประโยชน์และโทษต่อร่างกาย   งานตึกผู้ป่วย3 2.0  
26 ธ.ค. 2561 การใช้ spiro   งานกายภาพบำบัด 2.0  
26 ธ.ค. 2561 การปั่นจกรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพต้องทำอย่างไร   งานผ่าตัด 2.0  
25 ธ.ค. 2561 กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1.0  
25 ธ.ค. 2561 การออกกำลังกายในคนอ้วน   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1.0  
25 ธ.ค. 2561 เมื่อต้องบริหารยาผ่านทาง NG tube   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.0  
24 ธ.ค. 2561 การจัดการพฤติกรรมเด็กในการรักษาทางทันตกรรม   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
14 ธ.ค. 2561 CoP ภาวะแทรกซ้อนหลังจากได้รับการระงับความรู้สึกภายใน 24 ชม.   งานวิสัญญี 3.0  
14 ธ.ค. 2561 การบริบาลเภสัชกรรมผุ้ป่วยที่ได้รับยา Streptokinase   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
14 ธ.ค. 2561 กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด ลมปลายปัตคาด สัญญาณ 4,5 หลัง   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้