หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
21 ธ.ค. 2560 การเตรียมกลุ่มเป้าหมายและการให้บริการวัคซีนเอชพีวี ( HPV )   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
18 ธ.ค. 2560 Medication Reconcile   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
15 ธ.ค. 2560 การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
15 ธ.ค. 2560 อาหารสมุนไพรบำรุงครรภ์   งานแพทย์แผนไทย 0.0  
12 ธ.ค. 2560 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
8 ธ.ค. 2560 การส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในยุคประเทศไทย 4.0   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
8 ธ.ค. 2560 คออักเสบและเจ็บคอ   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
6 ธ.ค. 2560 แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560-2561   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 0.0  
1 ธ.ค. 2560 การบริหารร่างกายแบบมณีเวช   งานแพทย์แผนไทย 2.5  
30 พ.ย. 2560 การพัฒนาตนเอง   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้