หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
19 ก.ย. 2560 โรคออฟฟิศซินโดรม อาการและวิธีการรักษา   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
11 ก.ย. 2560 การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.0  
5 ก.ย. 2560 Patient Experience in action   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
5 ก.ย. 2560 สมุนไพรใกล้ตัว ลดอาการไอ แก้ไข้หวัด   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
31 ส.ค. 2560 การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการส่องตรวจทางเดินอาหาร   งานวิสัญญี 2.0  
31 ส.ค. 2560 โรค Meliodosis   งานผู้ป่วยหนัก 1.5  
30 ส.ค. 2560 สายสะดือย้อย ( Umbilical cord prolapse )   งานสูติกรรม 1.5  
29 ส.ค. 2560 COP การเกิดภาวะ hypoglycemia ขณะนอน รพ.   งานตึกผู้ป่วย3 3.0  
28 ส.ค. 2560 การสอนใช้ไม้ค้ำยันรักแร้ที่ถูกต้อง   งานกายภาพบำบัด 1.0  
28 ส.ค. 2560 รู้จักเขา รู้จักเรา ทำอะไรก็ราบรื่น   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 3.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้