หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
30 ม.ค. 2560 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคไข้ซิกา   งานสูติกรรม 2.0  
30 ม.ค. 2560 โรควัณโรค   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
28 ม.ค. 2560 โรคความดันโลหิตสูง   งานผู้ป่วยนอก 1.0  
27 ม.ค. 2560 การดูแลและป้องกันการเกิดแผลกดทับ   งานตึกผู้ป่วย1 2.0  
24 ม.ค. 2560 ประโยชน์และโทษเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานตึกผู้ป่วย3 1.5  
24 ม.ค. 2560 COP ผ้ามีกลิ่นหอม/ผ้าไม่อับ/ผ้าห่มไม่แข็ง ประหยัดน้ำยา   งานสนับสนุนบริการ 3.0  
23 ม.ค. 2560 การล้างอุปกรณ์การแพทย์/เคมีซักผ้า   งานสนับสนุนบริการ 1.5  
18 ม.ค. 2560 มะเร็งตับ( OR+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 2.0  
13 ม.ค. 2560 อันตรายจากการกินยาชุด   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
10 ม.ค. 2560 การใช้ Triflo อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้