หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
28 ส.ค. 2560 วิธีการวิเคราะห์แผนภาพก้างปลา   งานตึกผู้ป่วย4 1.5  
25 ส.ค. 2560 ซักผ้าน้ำร้อนกับน้ำเย็นต่างกันอย่างไรเลือกอุณหภูมิเท่าไรมาดูกัน   งานสนับสนุนบริการ 2.0  
23 ส.ค. 2560 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา wafarin   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
23 ส.ค. 2560 วัณโรค   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
23 ส.ค. 2560 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
16 ส.ค. 2560 การอบรมโครงการสร้างพลังกลุ่มและความสุขบุคลากร รุ่นที่ 2   กลุ่มการพยาบาล 21.0  
8 ส.ค. 2560 X-ray คอมพิวเตอร์กับงานพยาบาล   งานตึกผู้ป่วย2 1.0  
7 ส.ค. 2560 วัยทอง และอาหารโซเดียมสูง รู้ไงไม่เสี่ยงไตวาย   งานตึกผู้ป่วย3 1.0  
4 ส.ค. 2560 ไข้ไวรัสซิก้า   งานตึกผู้ป่วย1 3.0  
4 ส.ค. 2560 การดูแลเต้านมในหญิงตั้งครรภ์   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้