หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
21 มี.ค. 2561 การบำบัดรักษาด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ( Line )   งานกายภาพบำบัด 2.0  
20 มี.ค. 2561 นอนดึกภัยเงียบต่อสุขภาพ และภาวะนอนไม่หลับ   งานตึกผู้ป่วย3 1.0  
14 มี.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วย DM/HT เครือข่ายอำเภอตะพานหิน ปี 2560   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
13 มี.ค. 2561 NEW HA Standards   กลุ่มการพยาบาล 1.5  
28 ก.พ. 2561 การแปลผล LAB   งานผู้ป่วยหนัก 1.5  
28 ก.พ. 2561 กัญชา คุณมหันต์ โทษอนันต์   งานให้คำปรึกษา 1.0  
27 ก.พ. 2561 การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด Set Minor ( OR+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 2.0  
20 ก.พ. 2561 DENTAL IMPLANT   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 3.0  
19 ก.พ. 2561 COP การดูแลลูกอย่างไรให้ห่างไกลไข้ชัก ( PCT PED )   งานตึกผู้ป่วย4 3.0  
19 ก.พ. 2561 Safe management of medical gas in OR ( OR+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้