หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
19 มิ.ย. 2560 COPD X DENTURE WEARING   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
19 มิ.ย. 2560 Diagnostic Terminology   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
14 มิ.ย. 2560 การดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมวิถีไทย   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
12 มิ.ย. 2560 เตือนภัยจากไฟฟ้าช่วงฤดูฝน   งานสนับสนุนบริการ 1.5  
12 มิ.ย. 2560 การดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุม MDRS   งานตึกผู้ป่วย2 1.0  
12 มิ.ย. 2560 การแก้ไขวิกฤษติเด็ก New born ( CPR เด็ก 2015 )   งานผ่าตัด 2.0  
8 มิ.ย. 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AAR การตรวจประเมินการเงิน ศึกษาข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก check list Audit ( COP ผู้บริหาร )   งานแผนงานและประเมินผล 3.5  
7 มิ.ย. 2560 การดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมวิถีไทย   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
6 มิ.ย. 2560 ท่าบริหารสำหรับผู้ที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกสันหลังคต   งานกายภาพบำบัด 1.0  
6 มิ.ย. 2560 โรคที่ควรเฝ้าระวังที่งานผู้ป่วยนอก ( 3 โรค )   งานผู้ป่วยนอก 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้