หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
25 ธ.ค. 2560 การเก็บรักษาและการขนส่งส่วนประกอบของโลหิต   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 2.0  
25 ธ.ค. 2560 การใช้ย่าสูดพ่นชนิดต่างๆ   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
22 ธ.ค. 2560 Hypertension in Pregnancy   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
22 ธ.ค. 2560 เทคนิคการนวดอาการบรรเทาอาการปวดหลัง   งานแพทย์แผนไทย 2.5  
21 ธ.ค. 2560 การเตรียมกลุ่มเป้าหมายและการให้บริการวัคซีนเอชพีวี ( HPV )   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
18 ธ.ค. 2560 Medication Reconcile   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
15 ธ.ค. 2560 การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
15 ธ.ค. 2560 อาหารสมุนไพรบำรุงครรภ์   งานแพทย์แผนไทย 2.5  
12 ธ.ค. 2560 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
8 ธ.ค. 2560 การส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในยุคประเทศไทย 4.0   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้