หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
1 มี.ค. 2564 ภาวะตกเลือดหลังคลอด   งานผ่าตัด 0.0  
1 มี.ค. 2564 ขั้นตอนการจัดเตรียมเครื่องช่วยหายใจ   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
1 มี.ค. 2564 การพับผ้าแบบใหม่   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
28 ก.พ. 2564 โรคหอบหืดในเด็ก   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
25 ก.พ. 2564 ทบทวนอุบัติการณ์ Medication error   งานสูติกรรม 0.0  
25 ก.พ. 2564 CoP การรับส่งชุดอุปกาณ์เครื่องช่วยหายใจและการถอดส่งล้าง   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
24 ก.พ. 2564 case Conference Congenited Heart discase ( PCT PED )   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
24 ก.พ. 2564 ภาวะตกเลือดหลังคลอด   งานตึกผู้ป่วย4 0.0  
23 ก.พ. 2564 รู้จัดยาต้านไวรัส COVID-19 เคล็ดไม่ลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านโควิด-19   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
22 ก.พ. 2564 CoP การพยาบาลผู้ป่วยที่รับบริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่   กลุ่มการพยาบาล 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้