หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
17 ส.ค. 2561 การให้คำแนะนำผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ( สำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด )   งานกายภาพบำบัด 2.0  
17 ส.ค. 2561 การประเมินภาวะหรืออาการของผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือส่งต่อให้แพทย์แผนปัจจุบัน   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
14 ส.ค. 2561 การบริหารยาผ่านทาง NG Tube   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.0  
8 ส.ค. 2561 การสวนล้างลำไส้และ โลหิตจางกับอาหารที่เลือกรับประทาน   งานตึกผู้ป่วย3 2.0  
8 ส.ค. 2561 ภาวะสายสะดือย้อย   งานสูติกรรม 2.0  
7 ส.ค. 2561 DHSA:การเสริมพลังสู่การสร้างคุณค่าด้วยกระบวนการรับรองกระบวนคุณภาพเครือข่ายระบบคุณภาพระดับอำเภอ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
3 ส.ค. 2561 10 ประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่น และโรคหน้าฝนที่ต้องระวัง   งานตึกผู้ป่วย3 1.5  
29 ก.ค. 2561 สรรพคุณและประโยชน์ของสับปะรด   งานโภชนาการ 2.0  
25 ก.ค. 2561 สุดยอด 15 อาหารล้างพิษในร่างกาย และเบาหวานกับการออกกำลังกาย   งานตึกผู้ป่วย3 1.5  
20 ก.ค. 2561 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้:การทะเลาะวิวาท   งานผ่าตัด 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้