หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
25 ธ.ค. 2560 การใช้ย่าสูดพ่นชนิดต่างๆ   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
22 ธ.ค. 2560 Hypertension in Pregnancy   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
22 ธ.ค. 2560 เทคนิคการนวดอาการบรรเทาอาการปวดหลัง   งานแพทย์แผนไทย 2.5  
21 ธ.ค. 2560 การเตรียมกลุ่มเป้าหมายและการให้บริการวัคซีนเอชพีวี ( HPV )   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
18 ธ.ค. 2560 Medication Reconcile   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
15 ธ.ค. 2560 การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
15 ธ.ค. 2560 อาหารสมุนไพรบำรุงครรภ์   งานแพทย์แผนไทย 2.5  
12 ธ.ค. 2560 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
8 ธ.ค. 2560 การส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในยุคประเทศไทย 4.0   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3.0  
8 ธ.ค. 2560 คออักเสบและเจ็บคอ   งานตึกผู้ป่วย3 1.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้