หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562 แนวทางลำดับขั้นตอนเมื่อประสบภาวะ CVCI ( Cannot ventilate Cannot intubate ) งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
29 มี.ค. 2562 หลักการพื้นฐานในการให้ยากดระดับความรู้สึกเพื่อทำหัตถการ งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
29 ม.ค. 2562 วิธีการใช้งานเครื่องวัดอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง Pulse Oximetry ( Radocal-7 ) Masimo งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
30 ม.ค. 2562 วิธีการทำความสะอาดเครื่องวัดอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง Pulse Oxinetry Z Raadical-7 X Masimo งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
21 ม.ค. 2562 ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยส่งต่อกรณีเข้าเกณฑ์ Stroke Fast Track งานตึกผู้ป่วย4 คุณภัทร์ฐิตา บุญธรรมมา  
4 ม.ค. 2562 วิธีการใช้แท่งกลีเซอรีนสวนอุจจาระเด็กอย่างถูกต้อง งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
4 ม.ค. 2562 การป้อนนมแม่จากถ้วย ( Cup feeding ) งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
4 ม.ค. 2562 ขั้นตอนการ Key ข้อมูล Twety งานแผนงานและประเมินผล คุณสุประวีณ์ แผนชู  
12 ม.ค. 2562 การ key ข้อมูลตา งานแผนงานและประเมินผล คุณวันดี เชียงพงษ์  
27 ธ.ค. 2561 การตรวจเช็คเครื่องนึ่งไฟฟ้าไม่ทำสูญญากาศ หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คุณมาโนช บุญมี  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง