หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2562 วิธีการใช้งานเครื่องวัดอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง Pulse Oximetry ( Radocal-7 ) Masimo งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
30 ม.ค. 2562 วิธีการทำความสะอาดเครื่องวัดอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง Pulse Oxinetry Z Raadical-7 X Masimo งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
28 ธ.ค. 2561 การจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน งานธุรการ คุณณัฐปพัชร์ ศิริวัฒนกานนท์  
21 ม.ค. 2562 ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยส่งต่อกรณีเข้าเกณฑ์ Stroke Fast Track งานตึกผู้ป่วย4 คุณภัทร์ฐิตา บุญธรรมมา  
4 ม.ค. 2562 วิธีการใช้แท่งกลีเซอรีนสวนอุจจาระเด็กอย่างถูกต้อง งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
4 ม.ค. 2562 การป้อนนมแม่จากถ้วย ( Cup feeding ) งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
4 ม.ค. 2562 ขั้นตอนการ Key ข้อมูล Twety งานแผนงานและประเมินผล คุณสุประวีณ์ แผนชู  
12 ม.ค. 2562 การ key ข้อมูลตา งานแผนงานและประเมินผล คุณวันดี เชียงพงษ์  
27 ธ.ค. 2561 การตรวจเช็คเครื่องนึ่งไฟฟ้าไม่ทำสูญญากาศ หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คุณมาโนช บุญมี  
27 ธ.ค. 2561 การตัดแต่งสวน หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คุณธนิสร บุญเทียน  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง