หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
16 ก.ค. 2561 การประกอบเครื่องปั้มนม ชนิดบีบมือ งานสูติกรรม คุณบวรลักษณ์ อินธิโส  
10 ก.ค. 2561 การเตรียมอุปกรณ์เพื่อจี้สะดือเด็ก งานสูติกรรม คุณชลทิชา สุทธิประภา  
10 ก.ค. 2561 การเตรียม set เจาะหลังเด็ก งานสูติกรรม คุณชลทิชา สุทธิประภา  
25 มิ.ย. 2561 การสวนล้างช่องคลอด งานตึกผู้ป่วย2 คุณอุ้มชนก การลพ  
25 มิ.ย. 2561 การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ภายนอก งานตึกผู้ป่วย2 คุณอุ้มชนก การลพ  
28 มิ.ย. 2561 คู่มือแก้ไข Application Error เครื่อง Ultrasound PHILIPS HD6 Revision 1.1.2 งานคอมพิวเตอร์ คุณณัฐพงศ์ เครือเทศ  
25 มิ.ย. 2561 การลงข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในโปรแกรม สปสช. งานกายภาพบำบัด คุณวารุณี แซ่โง้ว  
25 มิ.ย. 2561 การเก็บเสมหะส่งตรวจ sputum examination งานตึกผู้ป่วย2 คุณพชรพรรณ ดินแดง  
25 มิ.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยที่คาสายาวนปัสสาวะ Retained urinary catheter งานตึกผู้ป่วย2 คุณพชรพรรณ ดินแดง  
30 เม.ย. 2561 การเลือกขนาดคัฟวัดความดันโลหิตของเด็กทารกแรกเกิด งานสูติกรรม คุณสุปราณี สิงห์เวียง  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง