หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2561 คำแนะนำหลังตัดมดลูกเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน งานผ่าตัด คุณเอื้องฟ้า จันทร์สิงห์  
7 มี.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ OPD งานคอมพิวเตอร์ คุณจำนงค์ วิชิรมาลา  
13 ก.พ. 2561 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลรายงานความเสี่ยง งานแผนงานและประเมินผล คุณสุประวีณ์ แผนชู  
13 ก.พ. 2561 ขั้นตอนการยืนยันความเสี่ยง งานแผนงานและประเมินผล คุณสุประวีณ์ แผนชู  
6 มี.ค. 2561 การยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือ งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
20 ม.ค. 2561 การรับ Chart จากหน่วยงานต่างๆ งานห้องสมุด คุณณัฐนิตย์ สมสกุล  
18 ม.ค. 2561 โครมไฟห้องผ่าตัด หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คุณเฉลี่ย เส็งเตี้ยม  
12 ม.ค. 2561 ขั้นตอนการเช็คที่นอนลม อาการลอนไม่สลับ หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คุณไกรษร เพ็ชรอำไพ  
18 ม.ค. 2561 การใช้ตู้อบ ยี่ห้อ Natus LX งานสูติกรรม คุณพิไลวรรณ ใจชื้น  
7 ก.พ. 2561 วิธีการเข้าดูชั่วโมงเรียนรู้ และวิธีปฏิบัติงาน ในเว็บ รพร. งานแผนงานและประเมินผล คุณวันดี เชียงพงษ์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง