อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยนอก (1 ต.ค.2560 - 19 ธ.ค.2561)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 7,499 29,393
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 4,167 19,530
Z012 Dental examination ตรวจฟัน 9,446 12,699
Z480 Attention to surgical dressings and sutures ล้างแผล 2,911 10,031
Z001 Routine child health examination 4,522 7,388
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 4,598 6,473
Z242 Need for immunization against rabies ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข 2,658 6,293
Z501 Other physicla therapy กายภาพบำบัด 729 5,689
K029 Dental caries, unspecified โรคช่องปากและฟัน 3,339 5,632
K0409 Unspecified 3,598 4,944
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 2,902 4,209
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 2,856 4,193
Z718 Other specified counselling 2,244 3,842
E785 Hyperlipidaemia, unspecified ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด 1,013 2,874
Z017 Laboratory examination ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2,109 2,784
Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพ 1,625 2,766
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 504 2,649
K051 Chronic gingivitis โรคช่องปากและฟัน 2,212 2,598
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ 2,015 2,430
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด 372 2,402
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด 408 2,190
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 1,849 2,167
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 359 2,154
U620 ต้อจักษุฟาง 377 2,039
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 1,513 1,934
Z123 Special screening examination for neoplasm of breast เอกซเรย์เต้านม 1,789 1,828
K082 Atrophy of edentulous alveolar ridge โรคช่องปากและฟัน 759 1,743
U5726 ลมปลายปัตคาดขา 761 1,599
E112 NIDM With renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 394 1,566
R030 Elevated blood-pressure reading, without diagnosis of hypertension 1,508 1,510
Z027 Issue of medical certificate ขอใบรับรองแพทย์ 1,335 1,497
Z392 Routine postpartum follow-up ติดตามตรวจหลังคลอด 956 1,423
J029 Acute pharyngitis, unspecified ลำคออักเสบเฉียบพลัน 1,290 1,412
L309 Dermatitis, unspecified โรคผิวหนัง 1,071 1,368
Z358 Supervision of other high-risk pregnancies 421 1,322
K0404 Chronic, ulcerative 920 1,233
Z235 Need for immunization against tetanus alone ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1,130 1,222
R509 Fever, unspecified ไข้ 972 1,085
M179 Gonarthrosis, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด 551 1,063
K0089 Unspecified 932 1,041
U5733 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 469 1,015
I259 Chronic ischaemic heart disease, unspecified หัวใจขาดเลือด Chronic IHD 341 999
E059 Thyrotoxicosis, unspecified โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 261 974
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction โรคระบบไหลเวียน 274 964
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 700 950
Z111 Special screening examination for respiratory tuberculosis 921 940
U5732 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง 346 840
P599 Neonatal jaundice, unspecified 519 838
N40 ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล ต่อมลูกหมากอุดตัน 245 827
M5455 บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว 427 825
อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ovstdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10