อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยนอก (1 ต.ค.2561 - 23 พ.ค.2562)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 6,710 16,233
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 3,925 10,358
Z012 Dental examination ตรวจฟัน 5,449 6,431
Z480 Attention to surgical dressings and sutures ล้างแผล 1,573 4,908
Z001 Routine child health examination 3,815 3,853
K029 Dental caries, unspecified โรคช่องปากและฟัน 1,939 3,060
Z123 Special screening examination for neoplasm of breast เอกซเรย์เต้านม 2,747 2,811
Z242 Need for immunization against rabies ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข 1,330 2,803
Z501 Other physicla therapy กายภาพบำบัด 353 2,766
K0409 Unspecified 2,045 2,645
Z718 Other specified counselling 2,395 2,414
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 1,594 2,151
U620 ต้อจักษุฟาง 395 2,131
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 1,754 2,063
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 1,572 2,049
Z017 Laboratory examination ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,365 1,595
Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพ 1,043 1,521
E785 Hyperlipidaemia, unspecified ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด 732 1,478
K051 Chronic gingivitis โรคช่องปากและฟัน 1,254 1,412
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ 1,202 1,353
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 400 1,299
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด 350 1,286
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด 363 1,252
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 957 1,053
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 273 971
K082 Atrophy of edentulous alveolar ridge โรคช่องปากและฟัน 449 949
E112 NIDM With renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 307 883
Z027 Issue of medical certificate ขอใบรับรองแพทย์ 806 838
U5726 ลมปลายปัตคาดขา 485 806
Z094 Follow-up examination after treatment of fracture ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก 363 773
Z392 Routine postpartum follow-up ติดตามตรวจหลังคลอด 519 750
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 617 728
Z503 Drug rehabilitation ปัจจัยต่อสุขภาพ,รับบริการ 92 706
K0404 Chronic, ulcerative 532 647
M179 Gonarthrosis, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด 337 620
Z358 Supervision of other high-risk pregnancies 225 596
K0089 Unspecified 497 545
L309 Dermatitis, unspecified โรคผิวหนัง 459 540
Z348 Supervision of other normal pregnacy 232 518
E059 Thyrotoxicosis, unspecified โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 198 516
J029 Acute pharyngitis, unspecified ลำคออักเสบเฉียบพลัน 468 515
I489 Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified 156 486
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 364 484
R509 Fever, unspecified ไข้ 437 472
P599 Neonatal jaundice, unspecified 273 471
I259 Chronic ischaemic heart disease, unspecified หัวใจขาดเลือด Chronic IHD 219 464
U5733 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 281 455
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด 430 446
Z014 Gynaecological examination (general)(routine) ตรวหลังคลอด 396 432
K041 Necrosis of pulp โรคช่องปากและฟัน 290 430
อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ovstdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10