อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยนอก (1 ต.ค.2561 - 22 ก.พ.2562)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 5,765 9,688
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 3,688 6,374
Z001 Routine child health examination 3,681 3,703
Z012 Dental examination ตรวจฟัน 2,896 3,369
Z480 Attention to surgical dressings and sutures ล้างแผล 965 2,626
Z718 Other specified counselling 2,396 2,412
Z123 Special screening examination for neoplasm of breast เอกซเรย์เต้านม 2,143 2,177
K029 Dental caries, unspecified โรคช่องปากและฟัน 1,249 1,783
Z242 Need for immunization against rabies ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข 837 1,756
K0409 Unspecified 1,334 1,667
Z501 Other physicla therapy กายภาพบำบัด 233 1,562
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 1,096 1,362
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 1,026 1,305
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 1,137 1,298
U620 ต้อจักษุฟาง 289 1,265
Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพ 732 1,034
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ 860 941
Z017 Laboratory examination ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 809 913
E785 Hyperlipidaemia, unspecified ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด 573 896
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 363 843
K051 Chronic gingivitis โรคช่องปากและฟัน 765 830
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด 338 795
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด 321 735
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 613 663
K082 Atrophy of edentulous alveolar ridge โรคช่องปากและฟัน 314 648
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 267 623
U5726 ลมปลายปัตคาดขา 367 515
E112 NIDM With renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 258 512
Z392 Routine postpartum follow-up ติดตามตรวจหลังคลอด 338 474
Z027 Issue of medical certificate ขอใบรับรองแพทย์ 434 447
Z094 Follow-up examination after treatment of fracture ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก 240 440
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 378 438
Z503 Drug rehabilitation ปัจจัยต่อสุขภาพ,รับบริการ 64 410
K0089 Unspecified 382 403
K0404 Chronic, ulcerative 349 400
M179 Gonarthrosis, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด 251 391
J029 Acute pharyngitis, unspecified ลำคออักเสบเฉียบพลัน 338 371
Z358 Supervision of other high-risk pregnancies 157 371
L309 Dermatitis, unspecified โรคผิวหนัง 298 340
E059 Thyrotoxicosis, unspecified โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 170 321
I259 Chronic ischaemic heart disease, unspecified หัวใจขาดเลือด Chronic IHD 191 310
P599 Neonatal jaundice, unspecified 176 306
U5733 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 216 305
U5732 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง 187 274
Z348 Supervision of other normal pregnacy 139 271
U7501 ปวดหลัง 204 268
K041 Necrosis of pulp โรคช่องปากและฟัน 203 267
I489 Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified 112 257
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 210 257
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction โรคระบบไหลเวียน 118 250
อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ovstdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10