หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
5 เม.ย. 2562 การให้คำแนะนำในโรคสำคัญที่งานผู้ป่วยนอกพร้อมให้ลงนาม ( ผู้ให้-ผู้รับข้อมูล )   งานผู้ป่วยนอก 0.0  
31 มี.ค. 2562 CoP การเตรียมอุปกรณื/เครื่องมือสำหรับผ่าตัดเล็ก Debridement การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่ข้อสะโพก   งานตึกผู้ป่วย1 0.0  
29 มี.ค. 2562 กว่าจะได้เลือดมาตรวจวิเคราะห์ และความใจผิดเมื่อต้องยื่นภาษี   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
25 มี.ค. 2562 Management of Intraoral Bleeding   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
22 มี.ค. 2562 องค์ความรู้เรื่องสารเสพติด    งานให้คำปรึกษา 0.0  
5 มี.ค. 2562 การชักของทารก   งานสูติกรรม 0.0  
4 มี.ค. 2562 การวิ่งออกกำลังกายและโรคซึมเศร้า   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
26 ก.พ. 2562 ไข้หวัดใหญ่และสุขภาพดีแบบกล้วยๆ   งานตึกผู้ป่วย3 0.0  
22 ก.พ. 2562 องคืความรู้เรื่องสารเสพติด คีตามีน ( ยาเค )   งานให้คำปรึกษา 0.0  
14 ก.พ. 2562 CoP ทบทวน case AMI Sepsis   งานผู้ป่วยหนัก 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้