หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
16 ม.ค. 2562 การกรอกรายงาน NRLS โดย Export เป็น PDF   งานแผนงานและประเมินผล 0.0  
15 ม.ค. 2562 การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   งานกายภาพบำบัด 0.0  
7 ม.ค. 2562 Tramadol ภัยร้ายที่คุณไม่รุ้   งานให้คำปรึกษา 0.0  
28 ธ.ค. 2561 โรคลมปะกัง   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
28 ธ.ค. 2561 What is it ?Behind the frout ( คณะกรรมการ KM )   กลุ่มการพยาบาล 2.0  
27 ธ.ค. 2561 การดูแลเด็กบกพร่องทางพฤติกรรมและการเคลื่อนไหว   งานกายภาพบำบัด 2.0  
26 ธ.ค. 2561 รังสีอัตราไวโอเลต ประโยชน์และโทษต่อร่างกาย   งานตึกผู้ป่วย3 2.0  
26 ธ.ค. 2561 การใช้ spiro   งานกายภาพบำบัด 2.0  
26 ธ.ค. 2561 การปั่นจกรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพต้องทำอย่างไร   งานผ่าตัด 2.0  
25 ธ.ค. 2561 กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้