Best Practice

Best Practices คืออะไร?

เดี๋ยวนี้เวลาไปร่วมประชุมที่ไหน ก็มักมีคนพูดถึง Best Practices กัน หรือในกระบวนการ KM ก็จะมีการแลกเปลี่ยน Best Practices กัน บางคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไร ก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง

เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเทน้ำยาได้สะดวก ไม่ต้องยกให้ปวดหลังและน้ำยาไม่หก

ดาวน์โหลด

การนำปรอทที่ถ่านหมดแล้ว นำมาประยุกต์ใช้ใหม่

ดาวน์โหลด

อุปกรณ์ช่วยดึงไหล่ เพิ่มการมองเห็นผลเอกซเรย์ได้ชัดขึ้น

ดาวล์โหลด

ที่แขวนน้ำยาฆ่าเชื้อ ต่อวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก

ดาวน์โหลด

ใช้กล่องยาแทนถุงซิบ เพื่อป้องกันการตกแตก ของหลอดยาระหว่างทางที่ถือไปห้องฉีดยา

ดาวน์โหลด

ล็อคล้อเปลี่ยนชีวิต เพื่อลดการพลัดตกหกล้ม

ดาวน์โหลด