ใช้กล่องยาแทนถุงซิบ เพื่อป้องกันการตกแตก ของหลอดยาระหว่างทางที่ถือไปห้องฉีดยา

ดาวน์โหลด


KM อื่นๆที่น่าสนใจ