ผู้ป่วยที่สามารถลุกเดินเข้าห้องน้ำได้ สามารถเก็บปัสสาวะตามแผนการรักษาของแพทย์ได้ โดยการนั่งขับถ่ายบนชักโครก และปัสสาวะผ่านอุปกรณ์ช่วยเก็บปัสสาวะ

ดาวน์โหลด


KM อื่นๆที่น่าสนใจ