Innovation : นวัตกรรม

นวัตกรรม คืออะไร?

นวัตกรรม (Innovation) เป็นคำที่คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
บัญญัติขึ้น เดิมใช้ นวกรรม มาจากคำกริยาว่า Innovate มาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Inovare (in (=in)+novare= to renew, to modify) และ novare มาจากคำว่า novus (=new)

ฝนมาแล้ว เข้าหน้าฝนทีไร โรคภัยไข้เจ็บก็มักจะตามมาเป็นระลอกตั้งแต่ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ฉี่หนู แต่ที่มากที่สุดในช่วงหลังๆนี้เห็นจะเป็นไข้เลือดออก...

ปัญหา : การดูฟิล์มเอ็กเรย์ ในห้องผ่าตัดและพื้นที่ให้บริการใส่เฝือก ไม่มีจอดูฟิล์มเอ็กเรย์

แนวคิด : ทำยังไงให้มีเครื่องดูฟิล์มเอ็กเรย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้