ฝนมาแล้ว เข้าหน้าฝนทีไร โรคภัยไข้เจ็บก็มักจะตามมาเป็นระลอกตั้งแต่ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ฉี่หนู แต่ที่มากที่สุดในช่วงหลังๆนี้เห็นจะเป็นไข้เลือดออก...


KM อื่นๆที่น่าสนใจ