เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ผ่าน Bluetooth

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี หรือ​สตรีม​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์มือถือ​กับ​รถ​ของท่าน ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สอง​อุปกรณ์​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้ โดย​อุปกรณ์​หนึ่ง​ใช้​สำหรับ​การ​สตรีม​สื่อข้อมูลเท่านั้น