เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่านผ่าน Bluetooth เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชั่น​แฮนด์​ฟรี หรือ​สตรีม​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์มือถือ​กับ​รถ​ของท่าน ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สอง​อุปกรณ์​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้ โดย​อุปกรณ์​หนึ่ง​ใช้​สำหรับ​การ​สตรีม​สื่อข้อมูลเท่านั้น

โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​เป็น​เครื่อง​ล่าสุด​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​สำหรับ​การ​โทรออก​, รับ/ส่งข้อความ​, สต​รีม​สื่อข้อมูล และ​ให้​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้​สามารถ​ดำเนินการ​นี้​ได้ โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้องมี Bluetooth ติดตั้ง​อยู่ และ​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​โทรศัพท์มือถือ​และ​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้ โปรด​ดูที่ โทรศัพท์​และ​ความสามารถ​ใน​การใช้ Bluetooth ได้

การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​สามารถ​ทำ​ได้​ที​ละ​อุปกรณ์เท่านั้น หลังจาก​การ​ลงทะเบียน​แล้ว อุปกรณ์ Bluetooth จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​เข้า​สู่​โหมด สามารถ​มองเห็นได้/ค้นหา​ได้ อีก​ต่อไป เพียง​แค่​เปิด​ใช้งาน Bluetooth เท่านั้น