ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหา ค้นหา
ข้อมูลเบื้องต้น
จำนวนหมวดหมู่: 11
folder_doc.png ข้อมูลทั่วไป ไฟล์: 21

ไฟล์งานและข้อมูลทั่วไปสำหรับ Download นำไปใช้ได้

hint.png แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ไฟล์: 12
bible.png วิธีปฏิบัติงาน ไฟล์: 676
kedit.png ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน ไฟล์: 2
office.png ชั่วโมงเรียนรู้ ไฟล์: 472
folder_green.png การฝึกอบรม ไฟล์: 0
folder_doc.png เอกสารประกอบข่าวและประกาศ ไฟล์: 109
folder_blue.png รายงาน ไฟล์: 29
book.png หมวด 7 TQA ไฟล์: 9
font.png แบบฟอร์ม ไฟล์: 11
heart.png สื่อเรียนรู้-โสตศิลป์ ไฟล์: 79