ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหา ค้นหา ขึ้น ขึ้น
หมวดหมู่: สื่อเรียนรู้-โสตศิลป์
 
ไฟล์:
pdf.png 001 แผ่นพับจมน้ำ HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
1.26 MB
197
pdf.png 002 แผ่นพับความดันโลหิตสูง

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
1.15 MB
71
pdf.png 003 แผ่นพับยารักษาโรคเบาหวาน HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
1.09 MB
130
pdf.png 004 แผ่นพับยารักษาโรคความดันโลหิตสูง HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
1.22 MB
159
pdf.png 005 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
783.57 KB
183
pdf.png 006 แผ่นพับการล้างมือ HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
974.71 KB
145
pdf.png 007 แผ่นพับโรคมือ เท้า ปาก HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
1.72 MB
116
pdf.png 008 แผ่นพับฝากครรภ์

(1 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-09
790.45 KB
78
pdf.png 002 ฟิวเจอร์บอร์ดเก็บสิ่งส่งตรวจให้ถูกวิธี

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-11
3.19 MB
69
pdf.png 003 ฟิวเจอร์บอร์ดAnaphylaxis diagnosis and treatment 1

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-11
5.27 MB
67
pdf.png 003 ฟิวเจอร์บอร์ดAnaphylaxis diagnosis and treatment 2

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-11
4.97 MB
67
pdf.png 004 ฟิวเจอร์บอร์ดแนะนำการใช้เครื่อง AED

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-11
4.89 MB
69
pdf.png 001 ไวนิลป้องกันเด็กจมน้ำ

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-11
979.58 KB
85
pdf.png 002 ไวนิลความดันโลหิตสูง 1 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-11
24.78 MB
117
pdf.png 002 ไวนิลความดันโลหิตสูง 2

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-10-11
25.85 MB
70