ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหา ค้นหา ขึ้น ขึ้น
หมวดหมู่: เอกสารประกอบข่าวและประกาศ
 
ไฟล์:
pdf.png จ้างเหมาปรับปรุงสวนสนาม HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-03-23
936.66 KB
233
pdf.png จัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-03-23
336.26 KB
253
pdf.png ปรับปรุงตึกผู้ป่วย 3 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-04-20
155.5 KB
234
pdf.png เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-09-07
618.35 KB
277
pdf.png ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-09-15
2.26 MB
212
pdf.png คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์0959 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-09-28
3.32 MB
354
pdf.png ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-10-18
583.42 KB
304
pdf.png คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องนึ่งหัวกรอ 6 หัว HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-21
571.31 KB
171
pdf.png คุณลักษณะเฉพาะ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-21
397.2 KB
187
pdf.png รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
1.64 MB
145
pdf.png การคัดเลือกผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
501.56 KB
145
pdf.png การเข้าถึงบริการเครือข่ายดูแลผู้พิการ HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
379.44 KB
141
pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบดูดสูญกาศรวม HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
1.09 MB
204
pdf.png รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-07-04
982.12 KB
137
pdf.png ขั้นตอนตอนการเข้าถึงบริการเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการ HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-07-04
920.11 KB
213