ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหา ค้นหา ขึ้น ขึ้น
หมวดหมู่: เอกสารประกอบข่าวและประกาศ
 
ไฟล์:
pdf.png จ้างเหมาปรับปรุงสวนสนาม

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-03-23
936.66 KB
96
pdf.png จัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-03-23
336.26 KB
99
pdf.png ปรับปรุงตึกผู้ป่วย 3

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-04-20
155.5 KB
85
pdf.png เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-09-07
618.35 KB
70
pdf.png ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-09-15
2.26 MB
56
pdf.png คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์0959 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-09-28
3.32 MB
115
pdf.png ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-10-18
583.42 KB
102
pdf.png คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องนึ่งหัวกรอ 6 หัว

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-21
571.31 KB
30
pdf.png คุณลักษณะเฉพาะ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-21
397.2 KB
46
pdf.png รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
1.64 MB
18
pdf.png การคัดเลือกผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
501.56 KB
12
pdf.png การเข้าถึงบริการเครือข่ายดูแลผู้พิการ

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
379.44 KB
11
pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบดูดสูญกาศรวม

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-29
1.09 MB
22
pdf.png รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-07-04
982.12 KB
15
pdf.png ขั้นตอนตอนการเข้าถึงบริการเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการ

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-07-04
920.11 KB
15