ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหา ค้นหา ขึ้น ขึ้น
หมวดหมู่: วิธีปฏิบัติงาน
 
ไฟล์:
zip.png วิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานอาคารสถานที่ฯและสวนสนาม ปี 2558

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-06-27
87.9 KB
66
zip.png วิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานโภชนาการ ปี 2558

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-06-27
64.26 KB
58
zip.png วิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานตึกผู้ป่วย 4 ปี 2558 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-06-28
1.86 MB
105
zip.png วิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ป่วยนอก และศูนย์บริการ ปี 2558

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-07-01
204.35 KB
71
zip.png วิธีปฏิบัติงานงานหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2559 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
378.25 KB
195
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานกายภาพ ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
413.72 KB
57
zip.png วิธีการปฏิบัติงานหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
932.28 KB
59
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานตึกผู้ป่วย 1 ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
272.15 KB
90
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานตึกผู้ป่วย 2 ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
312.35 KB
99
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานตึกผู้ป่วย 4 ปี 2559 HOT

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
893.72 KB
114
zip.png วิธีการปฏิบัติงานหน่วยงานธุรการ ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
75.76 KB
49
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานบริการอาหาร ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
77.35 KB
56
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานฝ่ายแผนและงานประเมินผล ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
82.35 KB
49
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานพัสดุ ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
175.98 KB
56
zip.png วิธีปฏิบัติงานหน่วยงานแพทย์แผนไทย ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
544.89 KB
62