ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหา ค้นหา ขึ้น ขึ้น
หมวดหมู่: หมวด 7 TQA
 
ไฟล์:
zip.png หมวด 7.3 (ตุลาคม- พฤษภาคม ) ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-10-19
767.04 KB
46
zip.png หมวด 7.3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 12 เดือน )

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-05
939.55 KB
45
zip.png ตัวชี้วัดหมวด7.1 กันยายน.ปี 2559

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2559-11-08
912.65 KB
37
zip.png กราฟหมวด 7.3 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2560 ( 6 เดือน )

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-05-22
706.39 KB
25
zip.png ตัวชี้วัดหมวด7.5-ปี2560

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-15
48.25 KB
18
zip.png กราฟหมวด 7.2 (6 เดือน)

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-06-15
2.02 MB
23
pdf.png ตัวชี้วัดหมวด 7( 7.5 ) ม.ค.-ก.ย. 60

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-10-19
682.49 KB
17
pdf.png ตัวชี้วัดหมวด 7(7.1 ม.ค. - ก.ค. 60 )

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-10-19
1.28 MB
11
pdf.png หมวด 7.3 ประจำปีงบประมาณ ปี 2560 ( 12 เดือน )

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-10-30
920.46 KB
16
pdf.png กราฟตัวชี้วัดหมวด 7 ปี 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2560-10-31
785.56 KB
18